อาหารไทย

October 30, 2019 Alma Hicks 0

อาหารไทย เป็นอาหารประจำของเชื้อชาติไทย ที่มีการสั่งสมแล้วก็ถ่ายทอดมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตกาล กระทั่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถือว่าเป็นอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทย ในขณะที่อาหารท้องถิ่น เป็น อาหารที่นิยมกินกันเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่าย โดยอาศัยผักหรือองค์ประกอบอาหารที่มีอยู่ในเขตแดนมีการตกทอดแนวทางการปรุงรวมทั้งการกินต่อๆกันมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 […]