ลอดช่องน้ำกะทิ

ลอดช่องน้ำกะทิ
ลอดช่องน้ำกะทิ

ลอดช่องน้ำกะทิ เป็นขนมพื้นบ้านที่นำแป้งข้าวจ้าวนั้นมาเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งขนมชนิดนี้ได้เป็นที่นิยมและมีการแพร่หลายเป็นอย่างมากในประเทศไทย ความเป็นมานั้นร่วมกำเนิดกันทั่วทั้ง ทวีปเอเชีย มีความเชื่อกันว่า มีต้นกำเนิดที่มีมาจากประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นได้มีการแพร่หลายทั้งในพม่า เวียดนาม และสิงคโปร์อีกด้วย

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หลังจากนั้นประเทศไทยเรา เมื่อราว ๆ ปี พุทธศักราช 2 5 0 4 ก็ได้กำเนิดลอดช่องที่แยกออหมาในส่วนหนึ่ง ก็คือ ลอดช่องสิงคโปร์ นั่นเอง เป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลัง แต่เดิมควรเป็นแป้งข้าวจ้าว และชื่อนี้นั้นก็ไม่ได้เป็นการที่นำมาจากสิงคโปร์แต่อย่างใด ซึ่งประเทศไทยเรานี้เป็นผู้คิดค้นขึ้นนั่นเอง โดยผู้คิดค้นนั้นมาจากร้าน สิงคโปร์โภชนา เป็นร้านอาหารที่ได้ตั้งอยู่ตรงหน้าโรงหนังสิงคโปร์เฉลิมบุรี ที่ถนนเยาวราช จากนั้นจึงเป็นที่มาของลอดช่องสิงคโปร์ นั่นเอง

“ขนมนี้ เป็นขนมที่มีประวัติมายาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้อยู่คู่ของวัฒนธรรมไทยให้นานยิ่งขึ้นไป”

เมนูของหวานนี้เป็นขนมไทยแท้โบราณ ที่หลายคนก็คงคิดว่านี่มันคือขนมที่มาจากสิงคโปร์หรือป่าว ? และก็ยังเห็นได้ในทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะร้านอาหาร หรือในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานบวช การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ซึ่งขนมไทยเรานี้ได้รับความนิยมและยังถูกจัดให้เป็นเมนูของหวานอยู่เรื่อย ๆ เสมอมา

ได้มีความกล่าวขานกันมาว่าน่าจะอยู่ในสมัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อช่วงปี 2 2 1 5 – 2 2 2 0 เพราะในช่วงนั้นแผ่นดินของไทยเรามีความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ได้มีข้าศึกและสงครามใด ๆ มีอาหารพื้นที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cr. GCLUB

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*